สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


0 ความคิดเห็น | 17 ส.ค. 55

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เตรียมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้รู้คุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเพิ่มทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม