สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน

มูลนิธิเด็ก:ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนสิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ทั้งได้ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และสังคมไทย

สถาบันการ์ตูนไทยเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อการ์ตูน ผลิตเผยแพร่ และสนับสนุนสื่อ ตลอดจนกิจกรรมทางการ์ตูน เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยสู่สังคมแห่งความเกื้อกูล


สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ดังนี้


เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ:      

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ ด้านบริหารการเงิน

 • มีทักษะและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน และการนำเสนองาน

 • มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารจัดการ

 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ

 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้


เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า  1 อัตรา

คุณสมบัติ : 

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 • มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารจัดการ

 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ

 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้

 • มีประสบการณ์งาน stock สินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่กิจกรรมระดมทุน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:  

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ มีทักษะ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมระดมทุน
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก
 • ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ
 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดเพื่อสังคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่จัดจำหน่าย 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ มีทักษะ และความชอบในงานจัดจำหน่าย
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ
 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 – 30  กันยายน 2557  

โดย กรอกใบสมัครตามเอกสารใบสมัครงานของสถาบันฯ ให้ครบถ้วน รวมทั้งข้อเขียน

ส่งใบสมัครได้ที่ :สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก (สมัครงาน) ที่อยู่ 460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67บางพลัด กทม. 10700

สามารถส่งทางอีเมล์ได้ที่ e-mail: cttffc@gmail.com


*** ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cartoonthai.in.th

- http://www.mediafire.com/view/kk44qirnu6nw8lv/cttjobrequirementform.pdf

- http://www.mediafire.com/view/c26wpuoc7v8liw0/cttjobrequirementform.doc

หลักฐานการสมัคร

1.      รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน

4.      สำเนาวุฒิการศึกษา


ข้อเขียนเพิ่มเติม 1 หน้ากระดาษ A4 ดังนี้

-  ทัศนคติต่อองค์กรที่ท่านเข้าใจ

-  แนวความคิดด้านการผลิตสื่อการ์ตูนเพื่อรับใช้สังคม

-  มุมมองต่อวงการหนังสือการ์ตูนไทยในปัจจุบัน

-  แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน/เผยแพร่สื่อ

   และหรือการให้เด็กในสังคมไทยได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสืออย่างเท่าเทียม

-  หนังสือ หรือภาพยนตร์ ที่ท่านอ่านหรือดูล่าสุด

-  การทำงานอย่างมีความสุขในทัศนะของท่านแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าระบบก่อน
แสดงความคิดเห็น

หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่