สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

เมืองการ์ตูน"รวบรวมเรื่องราว บทความ บทสัมภาษณ์ คนการ์ตูน"

โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน - มูลนิธิเด็ก

โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน - มูลนิธิเด็ก

วันที่ 21 ตค.2557 ดิฉันได้ติดตามผู้ประสานงานโครงการ ฯ

มารับฟังงานในปีนี้ของโรงเรียนปริยัติธรรม( สามเณร )

วัดนิโครธาราม โรงรียนสามเณร สำหรับเด็กยากจนและเด็กกำพร้าจำนวน 139 คน อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน

ท่านพระอาจารย์คงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านบรรยายการทำงานว่า ปี2556

เน้นที่เทศน์มหาชาติ เพราะเป็นประเพณีที่กำลังจะสูญหายไปจากอำเภอท่าวังผา

โรงเรียนนี้อยู่ในเขตตำบลหนองบัว พ่ออุ้ยยังคิดถึงประเพณีที่ดีนี้อยู่

ทางโรงเรียนฯ จึงปฏิรูปโดยการจัดการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC )

นั่นคือ พระอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจัดให้เณรเรียนกับผู้รู้ในแต่ละพื้นที่

เช่นเทศน์มหาชาติท่านมีพ่ออุ้ยซึ่งเคยบวชพระและเทศน์เก่งมาสอน พุทธศิลป์

ท่านพาเณรมาเรียนกับเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดนิโครธารามซึ่งเป็นที่

ตั้งของโรงเรียน ฯ เณรและครูเก็บข้อมูลชุมชนหนองบัว

โดยมี่ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองบัวเป็นผู้สอนทำให้รู้จักวัดหนองบัวมากขึ้น

วัดนี้มีภาพฝาผนังโบสถ์ยุคเดียวกับวัดภูมินทร์

ดิฉันชอบไปวัดตอนบ่ายฟังสะล้อ ซอ ซึง ของชมรมผู้เฒ่าจาก 3 อุ้ย

และจะสมทบเงินช่วยชมรม ฯ ปลายปีที่แล้วโรงเรียน ฯ จัดงานประกวดเทศน์มหาชาติ

โดยมีเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 โรงเรียนมาเทศน์ให้กรรมการฟัง

อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ท่ายบรรยายให้แขกและครูเข้าใจในความสำคัญของเทศน์มหาชาติ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็ก เกิดแรงบันดาลใจคิดว่าจะทำโครงการหมู่บ้านเณร

เพราะมีเณรหลายคนที่เป็นกำพร้า ดิฉันได้เสนอแนะท่านในแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ท่านฟัง

ท่านจึงเริ่มนำความคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาใช้โครงการนี้

และใ นปีนี้ ปี2557 ท่านปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ฯลฯ

มาทำหลักสูตรและลงมือปฏิบัติเสริมหลักสูตรดนตรี กลองสะบัดชัย

ซึ่งวัดเป็นต้นกำเนิดสอนพระและเณร สวดเบิก สลากภัตร ปาฐกถาธรรม

นำมาเป็นหลักสูตรการเรียนด้วย พบว่าหลักสูตรท่านใช้ประสาทสัมผัสทั้งหก

และการสร้างเซลล์สมองเชื่อมซีกซ้ายและซีกขวา โดยการใช้มือตีกลองไขว้ไปมา

การลงมือทำในบรรยากาศสงบเท่ากับเณรได้ปฏิบัติและมีผลต่อการจดจำ

ครูทุกท่านบอกมีความสุขในการทำงานขึ้นหลังจากปรับหลักสูตรใหม่

มูลนิธิเด็กให้ทุนสนับสนุน 75% น่าปลื้มใจที่แผนงานปี 2558 ท่านจะทำอาศรมสามเณรอีกโครงการหนึ่ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม มุ่งให้เด็กเรียนเพื่อเอาวุฒิการศึกษาสำหรับเด็กยากจนที่มาอาศัยเรียน

และ หวังว่าจะสึกไปประกอบอาชีพ ส่วนอาศรมสามเณรฝึกการภาวนา

และเตรียมให้เสามเณรเป็นพระภิกษุที่พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด (อรหันต์ )

ดิฉันไปร่วมร่างหลักสูตรทั้ง สองแห่งด้วย และมีเพื่อนจากสถาบันพุทธนานาชาติมาร่วมทำงานด้วย

รัชนี ธงไชย
ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าระบบก่อน
แสดงความคิดเห็น

หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่