สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


PUEY Talks 12x12
โดยAdmin

 

PUEY Talks 12x12

 

( 12 บุคคล….12 บทเรียนเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ได้รับจากปูชนียบุคคล )

โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร. ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ( 2549 -2559 )

ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ( แยกปทุมวัน )

 

12:00 - 13.00 น.     ลงทะเบียนหน้าห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

13:00 - 14.30 น.     PUEY Talks  ช่วงที่ 1 ( กำหนดพูดท่านละ 12 นาที )  

·         ครูดุษฏี พนมยงค์   - สวนพลูคอรัส  ( เพลง คนดีมีค่า และ เพลงคนทำทาง )

·         อาจารย์เทพศิริ  สุขโสภา - ศิลปินนักวาด  นักเขียน

·         ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล  - ประธานกรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์

·         พระศากยวงค์วิสุทธิ์  -  พระอาจารย์นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

·         นายกษิดิศ  อนันนทนาธร - นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ.

·         นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง -  นักธุรกิจ

·         อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ -  นักเดินเท้าเพี่อความรักและศานติ

 

14:45 - 16:00 น.     PUEY Talks  ช่วงที่  2  ( กำหนดพูดท่านละ 12  นาที )

·         ครูดุษฏี พนมยงค์  -  สวนพลูคอรัส  ( เพลง Imagine   และเพลงลมหายใจแห่งสันติ )

·         ปิยศิลป์ บุลสถาพร -  ผู้กำกับละครเวที “ เพื่อชาติ   เพื่อ humanity “

·         ดร. วีระ  สมบูรณ์  -  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

·         นส. สฤณี  อาชวานันทกุล - นักวิชาการอิสระด้านการเงิน

·         นายวันฟ้าใหม่  เทพจันทร์ -  กวีหนุ่ม

·         อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ -  เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

·         อาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์ -  ปัญญาชนสยาม

 

(ดำเนินรายการโดย  อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง  -  นักวิชาการสายปรัชญา  ฉายา เชฟหมี )

 

16:15 - 17:00 น.  ละครเวที  “ รอยย่ำ..... ที่นำเราไป" โดยคณะมะขามป้อม เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ของบุคคลในอุดมคติ 3 ท่าน

ได้แก่ ครูโกมล คีมทอง   ศ. ศิลป์ พีระศรี  และคุณสืบ นาคะเสถียร  โดยนำบางฉากในชีวิตของทั้งสามท่านมาตีความผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่

……………………………………………………………………………………………………………..

 

17:00 - 20:00 น.           งานเปิดตัวหนังสือ ไตรทัศน์วิจารณ์ว่าด้วยพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์

และประชาธิปไตย ของ ส.ศิวรักษ์  เขียนโดย สุรพจน์ ทวีศักดิ์ 

สามัคคีวิจารณ์โดย ศ. ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

                                      ดำเนินรายการโดย  ถนอมสิงห์ โกศลนาวิน   (เนื่องในวาระ ๘๑ ปี ปัญญาชนสยาม )

 

จัดโดย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป

(เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - จำนวน ๒๐๐ ที่นั่ง   ติดต่อคุณพัชรศิริ 086-7636644  )แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่