สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบการเดินทางของน้ำหยดเดียว ชีวิตและงานของคุณหญิงอัมพร มีศุข ฉบับการ์ตูน

ISBN9786163070500
รูปเล่ม / ขนาดหนังสือ16 หน้ายกพิเศษ
ราคาปก200 บาท
หมวดวรรณกรรมการ์ตูน
ผู้แต่ง / เรื่องจากเค้าโครงหนังสือ น้ำหยดเดียว : คุณหญิงอัมพร มีศุข
เขียนภาพพสุธา ถาวรพานิช, เรืองศักดิ์ ดวงพลา, ประมิตร ดวงพล
จัดพิมพ์มูลนิธิเด็ก
จัดจำหน่ายมูลนิธิเด็ก โทร.02-881-1734


 เรื่องย่อ

คุณหญิงอัมพร มีศุข เป็นชีวิตของผู้หญิงสามัญชนที่เรียนเก่ง กล้าหาญ ทำงานเพื่อสังคม ทำงานได้ทุกอย่างและทำได้ดี เป็นตัวอย่างของบุคคลเรียนรู้ที่หาได้ยาก...

ท่านไม่เหมือนคนไทยอื่น ๆ เพราะตื่นตัว กระตือรือร้น และขยันขันแข็ง

อะไรเป็นที่มาของคุณลักษณะเหล่านี้...

หากช่วยกันเผยแพร่ตัวอย่างชีวิตอย่างนี้ให้แพร่หลาย ก็จะเป็นปัจจัยส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในสังคมไทยได้อย่างสำคัญยิ่ง

 แนะนำหนังสือ: ชีวประวัติคุณหญิงอัมพร มีศุข ฉบับการ์ตูน

ชีวิตคุณหญิงอัมพร มีศุข เป็นอนุสรณีย์ของสังคมไทย

เพราะเป็นชีวิตของผู้หญิงสามัญชนที่เรียนเก่ง ฉลาด ขยัน ทำงานเก่ง กล้าหาญ ทำงานเพื่อสังคม บริหารเก่ง พูดเก่ง เขียนเก่ง ทำงานได้ทุกอย่างและทำได้ดี เป็นตัวเอย่างของบุคคลเรียนรู้ที่หาได้ยาก

ถ้าประเทศไทยมีคนอย่างนี้มาก ๆ ประเทศก็จะเจริญ

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ และมีภัยพิบัติทางธรรมชาติน้อย คนไทยจึงเป็นคนสบายๆ ไม่ค่อยตื่นตัว ไม่ค่อยกระตือรือร้น ไม่เห็นคุณค่าในการทำงาน ต่างจากคนจีน คนญี่ปุ่น คนเยอรมัน หรือคนอเมริกัน คนจีนมีวัฒนธรรมที่ขยัน ประหยัด เห็นคุณค่าของการศึกษา จึงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ๆ

ชีวิประวัติคุณหญิงอัมพร แสดงให้เห็นว่า ท่านไม่เหมือนคนไทยอื่น ๆ ที่ตื่นตัว กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง อะไรที่เป็นที่มาของคุณลักษณะเหล่านี้... อาจจะเป็นเพราะบิดามารดาที่เป็นผู้ใคร่การศึกษา อาจเป็นเพราะชอบอ่านหนังสือมากมาตั้งแต่เด็ก ๆ ขณะนี้เราทราบแล้วว่า การอ่านหนังสือมากตั้งแต่เด็ก กระตุ้นสมองให้เจริญเติบโต สติปัญญาดี มีเหตุมีผล มีคุณธรรม

มูลนิธิเด็ก ที่คุณหญิงอัมพร มีสุขดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอยู่ช้านาน รำลึกถึงคุณูปการแห่งชีวิต และงานอันทรงคุณค่ายิ่งของท่าน จึงได้จัดพิมพ์ชีวประวัติคุณหญิงอัมพร มีสุข ฉบับการ์ตูน ในวาระงานพระราชทานเพลิงศพท่าน โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการก่อความบันดาลใจให้สาธารณะเห็นว่า ชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งของสามัญชนคนไทยคนหนึ่งเป็นอย่างไร หากช่วยกันเผยแพร่ตัวอย่างชีวิตอย่างนี้ให้แพร่หลาย ก็จะเป็นปัจจัยส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในสังคมไทยได้อย่างสำคัญยิ่ง

ประเวศ วะสี: ประธานกรรมการ มูลนิธิเด็ก


 

 amporn ความคิดเห็นที่ 1

ถ้าจะสั่งซื้อเพื่อบริจาคและอ่านส่วนตัวสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ

13:07:38 | 11 ต.ค. 58
แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าระบบก่อน
แสดงความคิดเห็น

หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่