สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบแรกเริ่มในประเทศไทย เล่ม ๒ ตอน ขึ้นรถ ลงเรือ

ISBN978-616-307-026-5
รูปเล่ม / ขนาดหนังสือA 5,
ราคาปก115 บาท
จำนวนหน้า96 หน้า
หมวดการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้แต่ง / เรื่องสุดใจ พรหมเกิด, ดีวัน พรหมมาณพ
เขียนภาพดีวัน พรหมมาณพ
จัดพิมพ์สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
จัดจำหน่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 เรื่องย่อ

            รวมเรื่องราวความรู้เบื้องต้นที่น่าสนใจ ของการเกิดขึ้น “ครั้งแรก” ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม อาทิ  ถนน รถลาก รถราง รถยนต์ เรือ ประภาคาร สะพาน เครื่องบิน สนามบิน ทางด่วน และรถไฟฟ้า ฯลฯ

 

  แนะนำหนังสือ

            ว่ากันว่าประเทศที่มีศักยภาพหรือความได้เปรียบในการแข่งขันบนโลกยุคใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทางการขนส่งที่ดี เพราะจะช่วยอำนวยเรื่องความสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่จากข้อมูลสถิติของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนภายในประเทศในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง (ยกเว้นทางอากาศ) เพราะคนหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นซึ่งสวนทางกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่หันมาให้ความสนใจ “ระบบราง”

พฤติกรรมการสัญจรไปมาของประเทศจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่รัฐวางแผน หากเมืองใดมีการลงทุนโครงข่ายขนส่งมวลชนให้พรั่งพร้อมตั้งแต่แรก ประชาชนก็จะหมดความจำเป็นในการซื้อหารถยนต์ เพราะได้รับความสะดวกจากระบบขนส่งระบบสัญจรที่รัฐจัดไว้ให้ แรกเริ่มในประเทศไทย ฉบับ ขึ้นรถ-ลงเรือ นอกจากให้ข้อมูลที่น่าสนใจของการกำเนิดสิ่งประดิษฐ์สำคัญ ๆ ของการเดินทาง ยังเปิดโลกให้เด็กรุ่นใหม่ ได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละยุคสมัย และอาจเป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญในการเลือกที่จะเป็นเพียงผู้ใช้หรือผู้ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมในอนาคตอันไกล

 แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าระบบก่อน
แสดงความคิดเห็น

หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่