สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบการ์ตูนสร้างสรรค์ ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก

ISBN978-616-307-014-2
รูปเล่ม / ขนาดหนังสือ7.5 x 8 นิ้ว
ราคาปก135 บาท
จำนวนหน้า90 หน้า
หมวดวิชาการ กิจกรรมการ์ตูน
ผู้แต่ง / เรื่องครูอ๋า : สิทธิพร กุลวโรตตมะ
เขียนภาพครูอ๋า : สิทธิพร กุลวโรตตมะ
จัดพิมพ์สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดย สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
จัดจำหน่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

  แนะนำหนังสือ

หลังจากว่างเว้นการสร้างสรรค์ คู่มือครู – คู่มือนักเรียน จากค่ายการ์ตูนและงานอบรมรม “เก่งคิดเก่งวาด” มานานนับปี  ปีนี้ ครูอ๋า ได้เรียบเรียงงานชิ้นสำคัญอีกครั้ง ผลงานที่เกิดจากการรับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคปฏิบัติการให้ทั้งครูและนักเรียนในการผลิตและสร้างสรรค์ “หนังสือเล่มเล็ก”

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ “การ์ตูน” ที่ก้าวไปสู่การบูรณาการของการรวบรวม ค้นคว้าความรู้ นำมาสู่การวิเคราะห์ เรียบเรียง และถ่ายทอด ให้เห็นองค์ประกอบสำคัญของ “ หนังสือเล่มเล็ก” ว่าจะเขียนออกมาอย่างไรให้ “น่าอ่าน” และสามารถดึงดูดความสนใจให้น่า “ติดตาม”

ซึ่งจะสามารถพิสูจน์ได้ ต่อเมื่อ “ลงมือทำ”

และจะเชี่ยวชาญก็ต่อเมื่อได้มีโอกาส “ฝึกฝน”

ส่วน “เวทีของการเผยแพร่ผลงาน” เป็นอะไรที่มากกว่าแค่การเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้สร้างสรรค์งาน

แต่จะเป็นกำลังใจและความภูมิใจที่ผู้สร้างงานจะได้พัฒนาฝีมือมากขึ้นเรื่อย ๆ

หนังสือเล่มนี้จึงมิได้เป็นแค่ “คู่มือของการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก” แต่เป็น “หัวใจ” ของการร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ด้วยการใช้ “การ์ตูน” ที่เป็นทั้งกระบวนการและตัวกระตุ้นเร้าความสนใจแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login เข้าระบบก่อน
แสดงความคิดเห็น

หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่